Tvist mellan BRF och bostadsrättsmedlem

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Fastighets- och entreprenadrätt 9 Tvist mellan BRF och bostadsrättsmedlem

Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen

Tvister i BRF i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

På Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, har vi erfarenhet av att biträde klienter i tvister gällande bostadsrätt.
Vi bistår vid juridiska tvister mellan den bostadsrättsmedlemmen och föreningen.

Vi hjälper våra klienter att känna trygghet i frågor som gäller bostadsrätter

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsinnehavare äger rätten att bo i bostaden samt ett medlemskap i bostadsrättsföreningen som äger huset. Bostadsrättsinnehavaren äger alltså inte själva bostaden.

För såväl bostadsrättsinnehavaren som bostadsrättsföreningen finns det lagar och regler att följa.

Varje bostadsrättsförening har stadgar som bostadsrättsinnehavarna är skyldiga att följa. Där kan exempelvis finnas förhållningsregler vid renovering. I bostadsrättslagen framgår vad som behöver finnas med i stadgarna. Bostadsrättslagen reglerar även bland annat bostadsrättsinnehavarens och föreningens ansvar för lägenhetens skick och hur bostadsrättsinnehavaren får använda lägenheten.

Ansvarsfördelningen mellan medlem och förening

Bostadsrättsföreningen ansvarar, som huvudregel, för att fastigheten och bostäderna är i ett bra skick. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar dock för att hålla den egna bostaden i ett gott skick genom regelbundet underhåll. Här ingår exempelvis underhåll av ytskikt på väggar och golv.

I bostadsrättsföreningens stadgar kan ansvarsfördelningen i vissa delar framgå.

Behöver du hjälp med tvist som berör bostadsrätt?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.

Vi erbjuder juridisk konsultation gällande bostadsrättsjuridik.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.