Tvist mellan bostadsrättsförening och bostadsrättsmedlem

Tvist mellan bostadsrättsförening och bostadsrättsmedlem

Som bostadsrättsinnehavare äger man inte själva lägenheten utan en nyttjanderätt till en lägenhet och ett medlemskap i bostadsrättsföreningen som äger huset. Inom föreningen upprättas stadgar vilka dess medlemmar är skyldiga att följa. Det finns även i bostadsrättslagen regler om bland annat bostadsrättshavarens respektive föreningens ansvar för lägenhetens skick och hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten.