Tvist mellan BRF och bostadsrättsmedlem

Start 9 Verksamhetsområden 9 Fastighets- och entreprenadrätt 9 Tvist mellan BRF och bostadsrättsmedlem

Tvist mellan BRF och bostadsrättsmedlem

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi erfarenhet av att biträda klienter i tvister gällande bostadsrätter.
Vi bistår vid juridiska tvister mellan den enskilde bostadsrättsmedlemmen och föreningen.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom fastighetsrätt

Vad är en bostadsrätt?

Som bostadsrättsinnehavare äger man inte själva lägenheten utan en nyttjanderätt till en lägenhet och ett medlemskap i bostadsrättsföreningen som äger huset. Inom föreningen upprättas stadgar vilka dess medlemmar är skyldiga att följa.

Det finns även i bostadsrättslagen regler om bland annat bostadsrättshavarens respektive föreningens ansvar för lägenhetens skick och hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten.

Ansvarsfördelningen mellan medlem och förening

Som huvudregeln ansvarar bostadsrättsföreningen för att fastigheten och lägenheterna är i bra skick.

Medlemmen ansvarar dock för att hålla den egna lägenheten i bra skick genom fortlöpande underhåll. I ansvaret innefattas sådant som ytskikt på väggar och golv. I vissa delar kan ansvarsfördelningen också framgå av stadgarna.

Behöver du hjälp med tvist som berör bostadsrätt?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.

Vi erbjuder juridisk konsultation gällande bostadsrättsjuridik.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.