Hyrestvister

Hyrestvister

Såväl hyresvärden som hyresgästen har skyldigheter gentemot varandra. För hyresgästen är den centrala skyldigheten att betala hyran i tid. Hyresgästen är även skyldig att bland annat vårda lägenheten eller lokalen, att inte olovligen upplåta lägenheten till andrahandsuthyrning och att inte utsätta övriga hyresgäster för störningar. I annat fall kan hyresgästen bli skadeståndsskyldig gentemot hyresvärden. I allvarliga fall av misskötsel kan hyresrätten förverkas. Det innebär att hyresgästen inte längre får vara kvar.

Även hyresvärden har skyldigheter gentemot hyresgästen. Exempelvis är hyresvärden skyldig att hålla lägenheten eller lokalen i brukbart skick vilket innebär att hyresvärden är skyldig att upprätthålla en viss nivå på lägenheten eller lokalen.