Kommersiella hyrestvister

Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen

Hyrestvister i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

På Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, har vi lång erfarenhet av att hjälpa klienter med frågor rörande hyra av bostad eller lokal.

Vi erbjuder dig som är hyresvärd eller hyresgäst juridisk rådgivning gällande lokalhyra. Vid hyresfrågor avseende bostadshyra erbjuder vi konsultation till dig som är hyresvärd.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom fastighetsrätt

Hyresvärden och hyresgästen har skyldigheter mot varandra

Hyresgästens viktigaste skyldighet består av att betala hyran i tid. Därutöver har hyresgästen skyldighet att vårda lokalen eller bostaden, att inte olovligen hyra ut lokalen eller bostaden i andrahand samt att inte utsätta övriga hyresgäster för störningar.

Om hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter kan han eller hon behöva betala skadestånd till hyresvärden. Vid allvarliga fall av misskötsel kan hyresgästen även få sin hyresrätt förverkad, vilket innebär att han eller hon inte längre får vara kvar i bostaden eller lokalen.

Hyresvärdens främsta skyldighet består av att hålla bostaden eller lokalen i brukbart skick. Det innebär att hyresvärden ansvarar för att bostaden eller lokalen håller en viss godtagbar standard.

Om tvist har uppstått – hyresnämnden kan medla

Vid tvist mellan hyresvärd och hyresgäst kan Hyres- och arrendenämnden ibland hjälpa till att medla. Hyres- och arrendenämnden är en domstolsliknande nämnd som bland annat har till uppgift att medla i hyrestvister samt pröva tvister mellan hyresgäst och hyresvärd gällande exempelvis andrahandsuthyrning, besittningsskydd och hyresnivåer.

Har du hamnat i en hyrestvist och behöver rådgivning?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.
Vi erbjuder dig som är hyresvärd eller hyresgäst juridisk rådgivning gällande lokalhyra. Vid hyresfrågor avseende bostadshyra erbjuder vi konsultation till dig som är hyresvärd.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.