Kommersiella hyrestvister

Tvister – Hyresvärd & Hyresgäst

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter gällande hyresjuridik.
Vi bistår vid juridiska tvister inom hyresjuridik såvitt avser hyra av lokal.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom fastighetsrätt

Hyresgästens respektive hyresvärdens skyldigheter

Såväl hyresvärden som hyresgästen har skyldigheter gentemot varandra. För hyresgästen är den centrala skyldigheten att betala hyran i tid. Hyresgästen är även skyldig att bland annat vårda lägenheten eller lokalen, att inte olovligen upplåta lägenheten till andrahandsuthyrning och att inte utsätta övriga hyresgäster för störningar. I annat fall kan hyresgästen bli skadeståndsskyldig gentemot hyresvärden. I allvarliga fall av misskötsel kan hyresrätten förverkas. Det innebär att hyresgästen inte längre får vara kvar.

Även hyresvärden har skyldigheter gentemot hyresgästen. Exempelvis är hyresvärden skyldig att hålla lägenheten eller lokalen i brukbart skick vilket innebär att hyresvärden är skyldig att upprätthålla en viss nivå på lägenheten eller lokalen.

Hyresnämnden kan medla

När det gäller boende och om tvisten inte kan lösas på enkelt sätt finns Hyresnämnden som är en domstolsliknande nämnd som har till uppgift att medla i hyrestvister, vara skiljenämnd samt att pröva vissa tvister mellan hyresgäst och hyresvärd. Det kan t.ex. gälla frågor om andrahandsuthyrning, besittningsskydd och hyresnivåer.

Om du såsom bostadshyresgäst hamnar i tvist med din hyresvärd kan du med fördel för rättslig hjälp vid processer i Hyresnämnden i första hand vända dig till Hyresgästföreningen, under förutsättning att du är medlem i föreningen. Detta eftersom en process i Hyresnämnden i regel inte omfattas av rättsskyddet i hemförsäkringen, och därför får bekostas helt av den rättssökande.

Behöver du hjälp att lösa en hyrestvist?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.

Vi erbjuder juridisk konsultation inom fastighetsrätten, t.ex. till hyresgäst eller hyresvärd med rådgivning och som ombud vid tvist.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.