Arrendetvister

Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen

Arrendetvister i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

På Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, har vi lång erfarenhet av att hjälpa klienter i olika fastighetsrättsliga ärenden.
Vi bistår bland annat vid juridiska tvister rörande nyttjanderätter, så som arrende.

Vi hjälper våra klienter att reda ut och känna trygghet i sina fastighetsrättsliga frågor

Vad är ett arrende?

Ett arrende är ett avtal om upplåtelse av jord som innebär att arrendatorn ges rätt att använda jorden mot ersättning till jordägaren.

Det finns olika typer av arrenden: jordbruks-, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden. Avgörande för vilken typ av arrende det är fråga om är vad den upplåtna jorden ska användas till.

Jordbruks-, bostads- och anläggningsarrende måste ingås genom ett skriftligt avtal för att vara giltiga.

Tvister löses av Hyres- och arrendenämnden

I jordabalken finns regler rörande arrende som i stor utsträckning syftar till att skydda arrendatorn. Villkor i avtalet mellan jordägaren och arrendatorn som strider mot sådana skyddsregler är normalt inte bindande för arrendatorn.

Vid tvist mellan jordägare och arrendator kan hyres- och arrendenämnden hjälpa till att medla mellan parterna samt, likt en domstol, fatta beslut om parterna inte lyckas komma överens.

Behöver du hjälp att lösa en arrendetvist?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.
Vi erbjuder juridisk konsultation inom flera områden, bland annat fastighetsrätt.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.