Arrendetvister

Arrendetvister

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter inom fastighetsrätt.
Vi bistår bland annat vid juridiska tvister om nyttjanderätter, så som arrenden.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom fastighetsrätt

Vad är ett arrende?

Ett arrende är ett avtal om upplåtelse av jord som innebär att arrendatorn ges rätt att använda jorden mot ersättning till jordägaren.

Det finns olika typer av arrenden, nämligen jordbruks-, bostads-, anläggnings-, och lägenhetsarrenden. Det är vad den upplåtna jorden ska användas till som avgör vilken typ av arrende det är fråga om. De tre förstnämnda måste ingås skriftligen för att vara giltiga.

Tvister löses av Hyres- och arrendenämnden

Det finns i arrendelagstiftningen regler som är till för att skydda arrendatorn. Villkor som strider mot sådana tvingande regler är typiskt sett inte bindande för arrendatorn.

Hyres- och arrendenämnden kan vid tvist medla mellan parterna och även, likt en domstol, fatta beslut om parterna inte kan komma överens.

Behöver du hjälp att lösa en arrendetvist?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.

Vi erbjuder juridisk konsultation inom en rad områden så som fastighetsrätt.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.