Miljöfarlig verksamhet

Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen

Miljörätt i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att bistå våra klienter i ärenden gällande miljö och miljöfarlig verksamhet.
Enligt miljöbalken är den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö skyldig att följa de begränsningar och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka sådan skada eller olägenhet.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom miljörätt

Tillståndsprövning kan krävas

I många fall behöver en miljöfarlig verksamhet eller åtgärd tillståndsprövas eller anmälas och förhandsprövas av ansvarig tillstånds- eller tillsynsmyndighet. Den miljörättsliga lagstiftningen ändras ofta och styrs inte sällan av EU-direktiv eller förordningar.

Eftersom överträdelser av miljöbalkens regler kan föranleda miljösanktionsavgifter och i vissa fall även utgöra miljöbrott, är det viktigt att man i god tid tar kontakt med ansvarig tillstånds- eller tillsynsmyndighet innan man påbörjar en miljöfarlig verksamhet.

De typer av verksamheter som träffas av den miljörättsliga lagstiftningen är många, och omfattar alla typer av verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö – från bensinstationer till små- eller storskaliga industrier.

Exempel på frågor inom miljörätten

Den miljörättsliga lagstiftningen skapar t.ex. frågor rörande

  • om en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig,
  • tillståndens omfattning och förutsättningar för tillstånd,
  • om ändring av en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet kräver ändringstillstånd eller ändringsanmälan
  • ansvar för eventuella föroreningar och avhjälpandeåtgärder

Behöver du hjälp inom miljörätt och miljöfarlig verksamhet?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen inom det miljörättsliga området.

Vi kan erbjuda hjälp och bistå er med att ansöka om tillstånd eller anmäla en miljöfarlig verksamhet samt i övrigt underlätta dialogen med ansvariga myndigheter i syfte att er verksamhet – utifrån en miljörättslig bedömning – ska få bedrivas.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Nya lagar 2024

Nya lagar 2024

Här har vi samlat några viktiga lagändringar inom flera olika rättsområden som träder i kraft vid...

läs mer

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.