Plan- och byggrätt

Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen

Plan- och byggrätt i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi särskild erfarenhet och kompetens inom fastighetsrättslig juridik som t.ex. plan- och byggrätt.
Vi hjälper dig med allt från att hantera juridiken kring bygglov och detaljplaner till att bistå vid förhandlingar med kommun och andra myndigheter.

Vi hjälper våra klienter att känna trygghet inom plan- och byggrätt.

Våra tjänster inom plan- och byggrätten

Plan- och bygglagstiftning innehåller bestämmelser rörande bygglov, bygganmälan, detaljplaner, byggsanktionsavgifter samt olika typer av tillsynsingripanden.

Bestämmelser rörande strandskydd återfinns i miljöbalken.

Med en bred juridisk kompetens i dessa frågor kan Elison Wahlin Advokatbyrå biträda er.

Exempel på frågeställningar som vi kan hjälpa till med

– Frågor rörande ansökan om eller överklagande av bygglov, anmälan om byggåtgärd eller förhandsbesked
– Frågor rörande detaljplaner eller områdesbestämmelser
– Frågor rörande strandskydd
– Frågor rörande byggsanktionsavgifter eller planavgifter
– Frågor rörande åtgärds-, rättelse- och rivningsförelägganden
– Frågor rörande exploateringsavtal
– Skadeersättning och inlösen
– Gatukostnader
– Förhandlingar med kommun och andra myndigheter

Behöver du hjälp med plan- och byggrätt?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.

Vi erbjuder juridisk konsultation inom en rad områden inom plan- och byggrätten.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.