Migrationsrätt

Start 9 Verksamhetsområden 9 Migrationsrätt

Migrationsrätt

Migrationsrätten är ett område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi mycket goda kunskaper inom migrationsrätt samt i att företräda människor från olika kulturer.

Våra jurister talar flera olika språk. Behärskar vi inte ditt språk anlitar vi alltid kompetenta tolkar som biträder oss i vårt arbete.

Rätten till ett offentligt biträde

Om du söker asyl i Sverige eller riskerar att utvisas från Sverige har du rätt till ett offentligt biträde. Det är Migrationsverket som förordnar offentliga biträden, vilka är jurister eller advokater som bekostas av staten.

Vi på byrån tar uppdrag som offentligt biträde i samband med ärenden om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Även den som tas i förvar har rätt till ett offentligt biträde och bör önska en advokat eller en jurist så fort som möjligt. Det offentliga biträdets uppdrag är att tillvarata dina intressen och företräda dig under processens gång. Förordnas inget offentligt biträde som bekostas av staten, kan du anlita oss som privat ombud.

Behöver du juridisk rådgivning rörande migrationsrätt?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri inledande rådgivning per telefon när det gäller migrationsfrågor.

Hos oss på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka kan ni få hjälp med migrationsrätt.

Vi som jobbar med migrationsrätt

Cornelia Sundberg

Cornelia Sundberg

Biträdande jurist

Adelina Alija

Adelina Alija

Biträdande jurist

Agnes Benktander

Agnes Benktander

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?