Migrationsrätt

Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Vi på byrån har omfattande erfarenhet och mycket goda kunskaper inom migrationsrätt samt att företräda människor från olika kulturer.

Våra jurister talar flera olika språk (engelska, dari, persiska, ryska, albanska, hindi och västassyriska/syrianska). Behärskar vi inte ditt språk anlitar vi alltid kompetenta tolkar som biträder oss i vårt arbete.

Rätten till ett offentligt biträde

Om du söker asyl i Sverige eller på annat sätt riskerar att utvisas från Sverige har du rätt till ett offentligt biträde. Migrationsverket förordnar ofta ett offentligt biträde till den asylsökande och den som anses vara i behov av biträde kan önska en advokat eller jurist som bekostas av staten.

Vi på byrån tar uppdrag som offentligt biträde i samband med din asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Även den som tas i förvar har rätt till ett offentligt biträde och bör önska en advokat eller en jurist så fort som möjligt. Det offentliga biträdets uppdrag är att tillvarata dina intressen och företräda dig under processens gång. Förordnas inget offentligt biträde kan du anlita oss som privat ombud.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning per telefon.


Vi som jobbar med migrationsrätt