Dublinförordningen

Dublinförordningen

Dublinförordningen används för att bestämma vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan. I enlighet med Dublinförordningen ska en person som flyr till Europa söka skydd i det första säkra land som den kommer till. Om en utlänning har fått visum till ett annat land, eller har uppehållstillstånd i ett annat land, eller har sökt asyl i ett annat EU-land på vägen till Sverige kanske han eller hon måste åka tillbaka dit. För barn utan vårdnadshavare som handläggs enligt bestämmelserna i Dublinförordningen är utgångspunkten att offentligt biträde ska förordnas.


Vi som jobbar med migrationsrätt