Förvar

Förvar

En utlänning över 18 år kan enligt utlänningslagen tas i förvar om det är fråga att förbereda och genomföra en verkställighet av ett utvisningsbeslut. Detta kan ske om det finns risk för att personen i fråga bedriver brottslig verksamhet i Sverige, avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar verkställigheten.

Den som tas i förvar har rätt till ett offentligt biträde och bör önska en advokat så fort som möjligt. Det finns en gedigen vana bland medarbetarna på byrån av att företräda klienter som tagits i förvar.


Vi som jobbar med migrationsrätt