Förvar

Utvisningsbeslut – Förvar

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi mycket goda kunskaper inom migrationsrätt, bland annat vad avser förvarsärenden.

Våra jurister talar flera olika språk. Behärskar vi inte ditt språk anlitar vi alltid kompetenta tolkar som biträder oss i vårt arbete.

Hur fungerar det vid beslut om utvisning och förvar?

Enligt utlänningslagen kan en utlänning över 18 år tas i förvar om det är fråga att förbereda och genomföra en verkställighet av ett utvisningsbeslut. Detta kan ske om det finns risk för att personen i fråga bedriver brottslig verksamhet i Sverige, avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar verkställigheten.

Polismyndigheten verkställer olika beslut som fattats av Migrationsverket om avvisning och utvisning. Ibland används förvar också som en del i utredning av någons identitet eller rätt att vistas i landet.

Den som tas i förvar har rätt till ett offentligt biträde och bör önska en advokat så fort som möjligt. Det finns en gedigen vana bland medarbetarna på byrån av att företräda klienter som tagits i förvar.

Frågor om utvisning och förvar?

Hos oss på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka kan du få hjälp med ditt förvarsärende av våra jurister.

Vi som jobbar med migrationsrätt

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.