Uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige s.k. anhöriginvandring

Uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige s.k. anhöriginvandring

Är du medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem som är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort behöver du ett uppehållstillstånd. Du kan ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket bland annat om du är gift, har ingått partnerskap eller är sambo med någon i Sverige. Det kan också vara så att du söker tillstånd som anhörig till en familjemedlem i Sverige. I dessa ärenden förordnas vanligtvis inte ett offentligt biträde, men du kan anlita oss som privat ombud.

För det fall att du beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd måste du därefter förlänga din ansökan. I de fall Migrationsverket bedömer att det finns skäl för utvisning från Sverige förordnas ett offentligt biträde. Då har du möjlighet att själv önska vem som ska företräda dig under processens gång. Vi har mångårig kunskap om processen hos Migrationsverket. Kostnaden för det offentliga biträdet står Migrationsverket för.


Vi som jobbar med migrationsrätt