Uppehållstillstånd – Familjeanknytning

Start 9 Verksamhetsområden 9 Migrationsrätt 9 Anhöriginvandring

Uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige s.k. familjeanknytning

Är du medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem som är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort behöver du ett uppehållstillstånd.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi mycket goda kunskaper inom migrationsrätt, bland annat vad avser familjeanknytning.

Våra jurister talar flera olika språk. Behärskar vi inte ditt språk anlitar vi alltid kompetenta tolkar som biträder oss i vårt arbete.

Vem kan ansöka om uppehållstillstånd?

Du kan ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket bland annat om du är gift, har ingått partnerskap eller är sambo med någon i Sverige. Det kan också vara så att du söker tillstånd som anhörig till en familjemedlem i Sverige. I dessa ärenden förordnas vanligtvis inte ett offentligt biträde, men du kan anlita oss som privat ombud.

För det fall att du beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd måste du därefter förlänga din ansökan. I de fall Migrationsverket bedömer att det finns skäl för utvisning från Sverige förordnas ett offentligt biträde. Då har du möjlighet att själv önska vem som ska företräda dig under processens gång.

Vi har mångårig kunskap om processen hos Migrationsverket. Kostnaden för det offentliga biträdet står Migrationsverket för.

Har du frågor om familjeanknytning?

Hos oss på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka kan du få hjälp med ditt anknytningsärende av våra jurister.

Vi som jobbar med migrationsrätt

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.