Obestånd och företagsavveckling

Obestånd och företagsavveckling

Vill du förebygga finansiella kriser på ett effektivt sätt? Vilka åtgärder bör du vidta när den ekonomiska situationen är akut? Vilka rättigheter har du som borgenär eller gäldenär i en konkurs? Vi kan hjälpa dig och din verksamhet med de här frågorna och många fler. Vi hjälper dig att förebygga konkurser eller likvidera ditt företag eller i övrigt ge dig stöd i att hantera en ekonomisk kris. Vi är experter på att bedöma vilka åtgärder som är relevanta i en kris och bistår i juridiken kring företagsrekonstruktion, ackord, likvidationsplikt eller insolvens.

Obestånd och företagsavveckling

Ackord
Likvidation
Företagsrekonstruktion
Konkurs


Vi som jobbar med obestånd och företagsavveckling