Obestånd och företagsavveckling

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Obestånd och företagsavveckling

Vi hjälper våra klienter att hantera kriser och obestånd

Obestånd och företagsavveckling i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Att göra affärer handlar om att fatta rätt beslut i både stort och smått. Vi ger juridisk rådgivning för företag och hjälper med krishantering i ditt företag.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med affärsjuridik t.ex. frågor som rör obestånd och företagsavveckling.

Vi hjälper våra klienter att hantera krissituationer och obestånd

Vill du förebygga finansiella kriser på ett effektivt sätt?

Vilka åtgärder bör du vidta när den ekonomiska situationen är akut? Vilka rättigheter har du som borgenär eller gäldenär i en konkurs?
Vi kan hjälpa dig och din verksamhet med de här frågorna och många fler. Vi hjälper dig att förebygga konkurser eller likvidera ditt företag eller i övrigt ge dig stöd i att hantera en ekonomisk kris. Vi är experter på att bedöma vilka åtgärder som är relevanta i en kris och bistår i juridiken kring företagsrekonstruktion, ackord, likvidationsplikt eller insolvens.

Behöver du hjälp i kris, obestånd och företagsavveckling?

Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka gör ditt affärsliv lite enklare. Vi erbjuder affärsjuridisk konsultation inom en rad områden tex obestånd och företagsavveckling.
Vi hjälper dig känna trygghet i din roll som företagsledare också inför frågor som rör finansiell kris, företagsrekonstruktion och obestånd.

Vi som jobbar med obestånd och företagsavveckling

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?