Ackord

Ackord

Ackord innebär att gäldenären, alltså den som står i skuld, träffar en uppgörelse rörande betalningen med sin borgenär. Genom ackordet nedsätter borgenären sin fordran till ett visst belopp eller med en viss procent. Parterna kommer också överens om hur och när den kvarvarande skulden ska betalas. Om gäldenären var på obestånd vid tidpunkten för uppgörelsen är den ”vinst” gäldenären gör genom ackordet skattefri.


Vi som jobbar med obestånd och företagsavveckling