Företagsrekonstruktion

Vi hjälper våra klienter att hantera kriser och obestånd

Företagsrekonstruktion i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

En företagsrekonstruktion syftar till att återställa livskraften hos ett företag som i grunden är lönsamt, men som av någon anledning hamnat i en ekonomisk kris.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med affärsjuridik.

Vi hjälper våra klienter att hantera krissituationer och obestånd

Hur genomförs en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion syftar till att återställa livskraften hos ett företag som i grunden är lönsamt, men som av någon anledning hamnat i en ekonomisk kris. Företaget kan behöva genomgå dels en finansiell rekonstruktion och dels en rekonstruktion i sak, dvs. att företaget ändrar sin produktionsinriktning, marknadsföring, tillverkning osv.

Enligt lagstiftaren är företagsrekonstruktion ”ett förfarande som syftar till att ge näringsidkare som har betalningssvårigheter ett rådrum under vilket han kan vidta åtgärder för att förbättra sin rörelses resultat och en möjlighet att förhandla med sina borgenärer om ett ackord” (prop. 1995/96:5 s. 56).

Enligt lagens förarbeten är det viktigt ur såväl ett samhälls- som ett företagsekonomiskt perspektiv att företag i kris omstruktureras redan i ett tidigt skede i syfte att återfå sin livskraft innan krisen är så djup att konkurs är enda utvägen. Avveckling genom konkurs innebär alltid en risk för kapitalförstöring. Det finns därför ett behov av att främja rekonstruktion av företag i kris innan de hamnar på obestånd och därmed är konkursmässiga.

Konkursförfarandet syftar till att avveckla företaget och fördela kvarvarande tillgångar mellan borgenärerna. En företagsrekonstruktion har däremot motsatt syfte. Den syftar till att konsolidera och utveckla verksamheten till nytta för samhället, de anställda, fordringsägarna och ägarna.

En förutsättning för att beslut om företagsrekonstruktion ska meddelas är att det kan antas att företaget inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. Företaget ska således var illikvid eller ska det föreligga risk för snar illikviditet. Att företaget är insufficient är inte tillräckligt för att ett förfarande ska inledas. Det kan vara bra att känna till att det inte finns någon nedre ekonomisk gräns för företagets solvens. Företaget kan alltså vara på obestånd när ansökan om företagsrekonstruktion ges in till tingsrätten.

Behöver du hjälp med företagsrekonstruktion?

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka gör vi ditt affärsliv lite enklare.
Vi har stor erfarenhet av obeståndsjuridik och i rollen som rekonstruktör under en företagsrekonstruktion. Kontakta oss för en inledande kostnadsfri konsultation.

Vi som jobbar med obestånd och företagsavveckling

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?