Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Vi kan hjälpa ditt företag med en företagsrekonstruktion. En sådan görs för att återställa livskraften hos ett företag som i grunden är lönsamt, men som av någon anledning hamnat i ekonomisk kris. Företaget genomgår en finansiell rekonstruktion, men det kan också förekomma en organisatorisk rekonstruktion som kan beröra marknadsföring, tillverkning eller en ändring av produktionsinriktning.

Företagsledningen ges genom en rekonstruktion rådrum att vidta åtgärder för att förbättra företagets resultat. De kan även förhandla med fordringsägare om ett ackord. Enligt lagens förarbeten är det viktigt ur såväl ett samhälls- som ett företagsekonomiskt perspektiv att företag i kris omstruktureras redan i ett tidigt skede i syfte att återfå sin livskraft innan krisen är så djup att konkurs är enda utvägen. Konkurs leder nämligen nästan uteslutande till en stor kapitalförstörelse till nackdel för alla berörda.

Även om konkurs i undantagsfall kan användas till rekonstruktion av ett företag så syftar konkursförfarandet till att avveckla företaget och fördela kvarvarande tillgångar mellan borgenärerna. En företagsrekonstruktion har däremot motsatt syfte. Den syftar till att konsolidera och utveckla verksamheten till nytta för samhället, de anställda, fordringsägarna och ägarna.


Vi som jobbar med obestånd och företagsavveckling