Konkurs

Vi hjälper våra klienter att hantera kriser och obestånd

Konkurs i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Efter en längre tids finansiell kris kanske sista utvägen för företaget är att sätta det i konkurs.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med affärsjuridik tex när det gäller obestånd och konkurs.

Vi hjälper våra klienter att hantera krissituationer och obestånd

Konkurs – En konkursförvaltare avvecklar företagets tillgångar

Om ett företag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska det gå i konkurs. En konkurs innebär att ett företag avvecklas genom att företagets alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder.
Det är en konkursförvaltare som tar hand om företagets tillgångar för att betala av företagets skulder. Konkursförvaltaren kan besluta att verksamheten ska drivas vidare. Då får konkursboet ett särskilt organisationsnummer och ska betala företagets skatter. Konkursboet blir också arbetsgivare.

Behöver du hjälp vid obestånd / konkurs?

Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka gör ditt affärsliv lite enklare. Vi erbjuder affärsjuridisk konsultation inom en rad områden tex obestånd och företagsavveckling.
Vi hjälper dig känna trygghet i din roll som företagsledare också inför frågor som rör konkurs.

Vi som jobbar med obestånd och företagsavveckling

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?