Processrätt

Processrätt

Vi har gedigen erfarenhet av olika typer av tvister. Därför kan vi arbeta konstruktivt för att hjälpa dig hantera konflikter och lösa tvister. Det innebär bland annat att vi alltid lägger upp en strategi med utgångspunkt i klientens specifika behov och därigenom kan hitta de mest effektiva lösningarna för situationen.

Vi kan ofta komma fram till en förnuftig lösning genom förhandling. Den här typen av förhandlingar kan ske både innan en domstolsprocess startar eller under tiden som processen pågår. Genom förhandlingar går det ofta att komma fram till en uppgörelse.

Om partnerna absolut inte skulle komma överens kan vi biträda vid processer i domstolar och nämnder. Med vår breda erfarenhet inom juridik kan vi även stå till tjänst med rådgivning vad gäller avtal och andra juridiska frågeställningar. Genom förhandling, rådgivning och kunnigt juridiskt biträde kan många tvistesituationer lösas eller undvikas helt.

Vi som jobbar med processrätt