Tvistlösning

Start 9 Verksamhetsområden 9 Tvistlösning

Vi har fokus på lösningar som tillvaratar dina intressen

Tvistlösning i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

En tvist kan uppstå av olika skäl och kan se olika ut. Vi verkar alltid för ett förmånligt utfall för våra klienter med strategin att hitta den bästa lösningen med beaktande av de risker en process kan medföra.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi gedigen erfarenhet av olika typer av tvister och kan därför arbeta konstruktivt för att hjälpa våra klienter att nå en lösning.

Behöver du hjälp i en tvist?

Vi jobbar konstruktivt med strategin att hitta den bästa lösningen!

Vi har mångårig erfarenhet av tvister och kan därför arbeta konstruktivt för att hjälpa våra klienter att nå den bästa lösningen. Det innebär bland annat att vi alltid lägger upp en strategi med utgångspunkt i klientens specifika behov och därigenom kan hitta den för situationen mest effektiva lösningen.
Många gånger kan tvister lösas genom förhandling mellan parterna utan att tvisten behöver prövas vid domstol. Har man exempelvis haft ett långvarigt samarbete kan det finnas vinning i att nå en lösning i samförstånd. Det är också att sätt reducera de risker som en prövning i domstol medför.

Är detta inte möjligt kan vi företräda såväl privatpersoner som företag i egenskap av ombud vid domstol.

Behöver du hjälp i en tvist?

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi gedigen erfarenhet av att företräda klienter vid förhandlingar, medling, i och utanför domstol och i skiljeförfarande.
Vi arbetar konstruktivt med strategin att hitta den bästa lösningen.

Vi som jobbar med tvistlösning

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?