Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

I samband med en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn behöver föräldrarna komma överens om vårdnaden om barnet skall vara gemensam eller enskild, om barnet skall bo växelvis hos föräldrarna eller om barnet bara skall bo hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern. Besluten kring barnet skall fattas i det som ofta kan vara en mycket turbulent del av livet och det är inte alltid möjligt för föräldrarna att på egen hand komma överens i frågorna om barnet. När föräldrar inte kommer överens kan de ta hjälp av familjerätten i sin kommun för att lättare kunna kommunicera och därigenom nå fram till en gemensam överenskommelse. Familjerättens stöd i form av samarbetssamtal erbjuds kostnadsfritt och kan vara ett bra sätt för föräldrarna att hitta ett nytt sätt att kunna samarbeta kring barnet efter att deras förhållande har tagit slut men föräldraskapet fortsätter. Familjerätten är också behjälplig med att ta fram verkställbara avtal mellan föräldrarna som efter godkännande av socialnämnden i kommunen blir lika bindande som en dom.

I en del fall kan föräldrarna inte nå fram till en överenskommelse med hjälp av familjerätten eller så vill en av föräldrarna inte samarbeta och då bör man omgående ta juridisk hjälp. Elison Wahlin Advokatbyrå har omfattande erfarenhet av att hjälpa föräldrar genom vårdnads- och umgängestvister. Att ta hjälp av en advokatbyrå behöver inte betyda att tvisten måste avgöras i domstol. Vår strävan är, när det finns möjlighet, att hjälpa den förälder som vi företräder att tillsammans med den andra föräldern försöka ta fram en bra lösning för barnet. Om det inte går att komma överens biträder vi vår klient genom processen i domstol, vilket inkluderar stöd och råd i kontakterna med myndigheter och att vi tar hand om kontakterna med den andra föräldern eller dennes ombud. Vi går vid varje steg i processen noggrant igenom med vår klient vad som nu kommer ske och ger råd i varje del av processen för att den föräldern som vi företräder skall känna trygghet och vara väl förberedd.

För barn som lever med separerade föräldrar är det viktigt att veta när de ska bo hos pappa, när ska bo hos mamma och hos vem de ska vara på under loven. Om föräldrarna inte kan komma överens riskerar relationen mellan föräldrarna att blir än mer försämrad, vilket i sin tur gör det ännu svårare att hitta en lösning som är bra för barnet. Tveka inte att kontakta oss i tid när frågor rörande vårdnad, boende och umgänge uppstår. Vi kommer tillsammans att gå igenom hur just din situation ser ut, vilka lagregler som gäller samt ge dig råd om hur du bör gå vidare.


Vi som jobbar med vårdnad, boende och umgänge