Vårdnad, boende och umgänge

Start 9 Verksamhetsområden 9 Ekonomisk familjerätt 9 Vårdnad, boende och umgänge

Juridisk rådgivning inom familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

I samband med en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn uppstår ofta svåra situationer som behöva lösas på bästa sätt för barnen och föräldrarna.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med familjerätt t.e.x. vårdnadstvist och med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter inom ekonomisk familjerätt

Överenskommelse angående frågor som rör barn

I samband med en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn behöver föräldrarna komma överens om vårdnaden om barnet skall vara gemensam eller enskild, om barnet skall bo växelvis hos föräldrarna eller om barnet bara skall bo hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern.

Besluten kring barnet skall fattas i det som ofta kan vara en mycket turbulent del av livet och det är inte alltid möjligt för föräldrarna att på egen hand komma överens i frågorna om barnet.

Om man inte kommer överens

När föräldrar inte kommer överens kan de ta hjälp av familjerätten i sin kommun för att lättare kunna kommunicera och därigenom nå fram till en gemensam överenskommelse. Familjerättens stöd i form av samarbetssamtal erbjuds kostnadsfritt och kan vara ett bra sätt för föräldrarna att hitta ett nytt sätt att kunna samarbeta kring barnet efter att deras förhållande har tagit slut men föräldraskapet fortsätter.

Familjerätten är också behjälplig med att ta fram verkställbara avtal mellan föräldrarna som efter godkännande av socialnämnden i kommunen blir lika bindande som en dom.

Om det går så långt att det utvecklas en vårdnadstvist

I en del fall kan föräldrarna inte nå fram till en överenskommelse med hjälp av familjerätten eller så vill en av föräldrarna inte samarbeta och då bör man omgående ta juridisk hjälp. Vi på Elison Wahlin Advokatbyrå har omfattande erfarenhet av att hjälpa föräldrar genom vårdnads- och umgängestvister. Att ta hjälp av en advokatbyrå behöver inte betyda att tvisten måste avgöras i domstol.

Vår strävan är, när det finns möjlighet, att hjälpa den förälder som vi företräder att tillsammans med den andra föräldern försöka ta fram en bra lösning för barnet. Om det inte går att komma överens biträder vi vår klient genom processen i domstol, vilket inkluderar stöd och råd i kontakterna med myndigheter och att vi tar hand om kontakterna med den andra föräldern eller dennes ombud.

Vi går vid varje steg i processen noggrant igenom med vår klient vad som nu kommer ske och ger råd i varje del av processen för att den föräldern som vi företräder skall känna trygghet och vara väl förberedd.

Tänk på barnens bästa

För barn som lever med separerade föräldrar är det viktigt att veta när de ska bo hos pappa, när ska bo hos mamma och hos vem de ska vara hos under loven. Om föräldrarna inte kan komma överens riskerar relationen mellan föräldrarna att blir än mer försämrad, vilket i sin tur gör det ännu svårare att hitta en lösning som är bra för barnet.

Har du frågor rörande vårdnad, boende eller umgänge?

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka kan vi hjälpa er med era familjerättsliga frågor t.e.x. vårdnadstvist.
Tveka inte att kontakta oss i tid när frågor rörande vårdnad, boende och umgänge uppstår. Vi kommer tillsammans att gå igenom hur just din situation ser ut, vilka lagregler som gäller samt ge dig råd om hur du bör gå vidare.

Vi som jobbar med familjerätt

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Mer inom familjerätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom familjerätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.