Kunskapsbank

Vilken ersättning kan jag få som brottsoffer?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ersättning. Det finns tre olika typer av ersättning: skadestånd från en gärningsperson, försäkringsersättning och brottsskadeersättning. För att ha rätt till ersättning måste brottet polisanmälas.

Skadestånd

Du kan begära skadestånd av gärningspersonen redan under polisutredningen (förundersökningen). Om du har ett målsägandebiträde hjälper han eller hon dig att beräkna och framföra skadeståndskravet. Domstolen kan sedan döma ut ett skadestånd under rättegången, förutsatt att gärningspersonen döms för brottet. Skadeståndet kan bland annat bestå av ersättning för kränkning, fysiskt och psykiskt lidande som går över (sveda och värk), bestående skador (men), inkomstförlust, sjukvårdskostnader och skadade tillhörigheter. Du kan få hjälp av Kronofogden att få ut det skadestånd som tingsrätten dömt ut.

Försäkringsersättning

Det kan många gånger vara möjligt att få ersättning via en privat försäkring, såsom hemförsäkringen, eller via din skolas, arbetsgivares eller ett fackförbunds försäkring.

Du kan ha rätt till försäkringsersättning även om gärningspersonen är okänd eller om du redan har fått ut ett skadestånd. Det är villkoren i försäkringen som bestämmer vad försäkringen ersätter, ersättningens storlek och eventuell självrisk. Det är viktigt att du kontaktar samtliga försäkringsbolag där du är försäkrad då du kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar.

Brottsskadeersättning

Brottsskadeersättning är en statlig ersättning som Brottsoffermyndigheten ansvarar för.

Du kan i vissa fall få brottsskadeersättning om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som ger dig full ersättning. Du kan också ha rätt till brottsskadeersättning om gärningspersonen är okänd. Brottsskadeersättning kan bland annat bestå av ersättning för kränkning, fysiskt och psykiskt lidande som går över (sveda och värk), bestående skador (men), inkomstförlust och sjukvårdskostnader. Du kan också ha rätt till ersättning för skada på kläder, glasögon och liknande föremål som du bar på sig vid brottstillfället.

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?