EW-Fasad
Start 9 Virvel

Hyresfastigheter i centrala Göteborg till salu

Fastigheterna Göteborg Brämaregården 76:1 och 76:2 på Virvelvindsgatan 10–12

Elison Wahlin Advokatbyrå biträder säljarna vid försäljning av tomträtterna till fastigheterna Göteborg Brämaregården 76:1 och 76:2. På fastigheterna är två hyreshus med sammanlagt 159 hyreslägenheter uppförda. Byggår 1957. God potential för vidareutveckling med ytterligare hyresrätter finns.

Hyresfastigheterna har ett attraktivt läge i en expansiv del av Göteborg med pågående och planerade nybyggnationer av såväl bostäder som affärscentrum och fritidsområden.

Advokat Niclas Elison vid advokatbyrån bistår vid försäljningen. Spekulanter har nu möjlighet att lämna indikativa bud avseende objektet.

Fastighetsinformation

Fastighetsbeteckning Göteborg Brämaregården 76:1 och 76:2
Tomträttsavgälderna löper till år 2036 respektive 2037.

Ytor och byggnadssätt

Total BOA: ca 10 232 kvm
Garage: 30 st.
P-plats: 59 st.

Stomme: Betong
Takbeklädnad: Tegel
Fasad: Tegel och puts
Fönster: Trä/aluminium fönster
Vatten och avlopp: Kommunalt
Ventilation: Mekanisk frånluftsventilation
Uppvärmning: Fjärrvärme
Typkod: 320 och 321, hyreshusenhet
OVK: Giltig till 2021-02-20
Energideklaration: Giltig till 2028-02-02

Inteckningar
Brämaregården 76:1
Antal inteckningar: 10 st, Summa: 27 000 000 kr

Brämaregården 76:2
Antal inteckningar: 7 st, Summa: 27 250 000 kr

Fastigheternas skick
Byggnadernas skick överensstämmer med vad som kan förväntas med hänsyn tagen till byggnadernas ålder och användning. En potentiell köpare uppmanas att inför köpet genomföra de undersökningar som krävs för att bilda sig en uppfattning om skicket.

Renoveringsbehov föreligger avseende stammar, badrum och kök. Renoveringen var planerad att påbörjas i september 2020 men har skjutits upp till följd av ena ägarens dödsfall.

Alla förberedelser för att starta upp renoveringen är klara, med vakanta lägenheter för att evakuera hyresgäster inför renoveringen. Aktuell hyresnivå ligger för närvarande på ca 1  100:-/kvm/år.

Det finns möjlighet att bebygga vindsutrymme. Ritningar på tänkt byggnation medföljer prospektet. Bygglov föreligger dock ej.

Försäljningsprocessen

Försäljningen avser tomträtt till fastigheterna.

Ni har möjlighet att lämna ett indikativt bud. Budet kan lämnas till advokat Niclas Elison hos Elison Wahlin Advokatbyrå KB per e-post: niclas.elison@elisonwahlin.se.

En eller flera spekulanter kommer att ges möjlighet till en fördjupad undersökning av försäljningsobjektet (due diligence). Vidare information om budgivnings- och försäljningsprocessen framgår av det prospekt jämte bilagor som spekulanter kan ta del av enligt vad som framgår nedan.

Ange kontaktuppgifter för åtkomst till prospekt med bilagor

Vi returnerar ett lösenord för åtkomst till prospekt och underlag. Vi sparar dina uppgifter för att kunna ge information om projektet och försäljningen.

Bilder

(Klicka för att se bildgalleri med stora bilder)

Karta

Områdesbeskrivning

Fastigheterna är belägna i Brämaregården som är en mycket expansiv och attraktiv stadsdel i Göteborg.

Brämaregården vid Älvstaden

Brämaregården ligger vid den s.k. Älvstaden som just nu håller på att byggas och som är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Projektet beslutades av kommunfullmäktige i Göteborg 2012 och innebär att Göteborgs stadskärna kommer att bli dubbelt så stort och växa längs båda sidor om Göta älv. Älvstaden omfattar bland annat Backaplan, Frihamnen och Lindholmen. Brämaregården ligger mitt emellan dessa tre områden. Förverkligandet av Älvstaden innefattar Västsvenska paketet som innehåller en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen; däribland Västlänken och den nya Hisingsbron. Paketet ska vara genomfört år 2028.

Norra Älvstranden utvecklas ständigt, såväl vad gäller bostadsmarknad som näringsliv. Området har karaktären av charmig småstad med blandad bebyggelse och med närhet till såväl specialbutiker som storskaligt affärscentrum vid Backaplan.

Backaplan – Hisingens nya moderna centrum

Idag består Backaplan mest av gallerior, butiker och stormarknader dit människor främst kommer med bil. Nu planeras det för en mer cityliknande handel, med fler butiker och ett mer varierat utbud, mötesplatser och caféer. Tanken är att det ska vara enkelt att leva hållbart med närhet till service, skolor, handel och grönområden. Grönområdet längs Kvillebäcken utvecklas till en stadsdelspark med ett antal mindre parker intill bostäderna. Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet. Knutpunkten vid Hjalmar Brantingsplatsen planeras bli ett av fem stora nav för kollektivtrafiken och vägen in till Backaplans handels- och mötesplatser.

Lindholmen – här byggs Göteborgs högsta skyskrapor

På Lindholmen pågår byggnation av bland annat Karlastaden och Lindholmshamnen vilket kommer att medföra ett stort tillskott av bostäder. Karlatornet blir högst i Norden med sina 245 meter och förväntas stå klart år 2022. I skyskrapan och kvarteren runt blir det lägenheter, hotell, restauranger, butiker, förskolor, äldreboende och andra verksamheter. Förutom Karlatornet planeras ytterligare fyra höga byggnader. Två av dem blir högre än Gothia Towers. Området kommer bli Göteborgs mest tätbebyggda område och blir som en egen stadsdel i stadsdelen. Det finns många internationella exempel på platser med höga hus och många boende, där det är attraktivt att bo eftersom många människor skapar underlag för ett stort utbud av butiker, restauranger och bra utomhusmiljöer.

I området runt Pumpgatan finns planer på flera olika typer av verksamheter. Den kinesiska fordonsutvecklaren Geely har påbörjat byggnationen av ett europeiskt innovationscenter som kommer få sällskap av fler kontor, hotell, restauranger och en färjehållplats.

Frihamnen – en del av innerstaden

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt goda kollektivtrafikförbindelser kommer Frihamnen att knyta ihop staden. Inflyttning beräknas ske från 2026. Hela Frihamnen beräknas stå klar 2050. Ambitionen om Frihamnen är hög. Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart socialt, miljömässigt och ekonomiskt. År 2050 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, bostäder, parker och tät kollektivtrafik. Jubileumsparken ligger i Frihamnen och är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och närhet till vattnet inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden. Under våren 2020 började den permanenta parken byggas. Redan idag är en del av Jubileumsparken i bruk och erbjuder aktiviteter som bad, bastu, sim- och seglarskola.

Läs mer om projektet Älvstaden.

Team

Otto Johansson Hansson

Otto Johansson Hansson

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?